WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-35bc3ab-e07603.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

T.O.P đăng kí bản quyền thương hiệu đồ uống có cồn cùng Jay Park - SAOKPOP
K-Chanel

T.O.P đăng kí bản quyền thương hiệu đồ uống có cồn cùng Jay Park

Gần đây, các V.I.P đã nhanh tay phát hiện ra rằng T.O.P cùng với Jay Park và công ty trách nhiệm hữu hạn Vino P. đã cùng đứng tên đăng kí cho thương hiệu tttoppin’ và mặt hàng kinh doanh là đồ uống có cồn.

Cụ thể đơn đăng kí thương hiệu có mã số là “40-2021-0134583” và được nộp vào ngày 30/6/2021. Đơn đăng kí cho thương hiệu này cũng được duyệt vào ngày 6/7 vừa qua và có thể được đưa vào sử dụng với bản quyền thuộc về T.O.P, Jay Park cùng công ty Vino P.Co, Ltd.

Leave a Reply