K-Chanel

Sunmi thông báo trở lại vào tháng tới

Ngày 30 tháng 7, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin Sunmi sẽ trở lại sau 4 tháng kể từ lần phát hành cuối cùng với album “Noir” vào tháng 3 vừa qua, và người hâm mộ đang có thể mong đợi một album mới vào cuối tháng 8.

Sunmi đã kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu ‘Sunmi 1st World Tour: Warning’ vào tháng trước.

Leave a Reply