WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-98d4a5-341826.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Sunmi thông báo tổ chức world tour đầu tiên trong sự nghiệp - SAOKPOP
K-Chanel

Sunmi thông báo tổ chức world tour đầu tiên trong sự nghiệp

Ngày 16 tháng 1, MAKEUS Entertainment đã phát hành một poster quảng cáo cho tour diễn sắp tới của Sunmi. Tour diễn sẽ đi qua 12 thành phố ở Bắc Mỹ và Châu Á, bắt đầu tại Seoul vào ngày 24 tháng 2 tại YES24 Live Hall, sau đó sẽ di chuyển đến Bắc Mỹ ở San Francisco, Los Angeles, Seattle, Vancouver, Calgary, New York, Toronto và Washington DC vào tháng 3.

Sau đó, Sunmi sẽ trở lại châu Á để tham gia nconcert tại Hồng Kông, Đài Bắc và Tokyo vào tháng 4 và tháng 5.

Leave a Reply