WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c545f4-fc0882.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Park Jung Min (SS501) ký hợp đồng với một công ty mới - SAOKPOP
K-Chanel

Park Jung Min (SS501) ký hợp đồng với một công ty mới

Vào ngày 10/1, Imagine Asia đã thông báo, Park  Jung Min là một người tài năng ở cả vũ đạo, diễn xuất và chương trình  thực tế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy hết mình Park Jung Min thể hiện hết  khả năng trong và ngoài nước, thông qua một hệ thống quản lý quy chuẩn.  Hãy dành sự quan tâm và ủng hộ cho Park Jung Min trong các hoạt động của cậu ấy.”

Imagine Asia là ngôi nhà của diễn viên Choi Jung Won, Shim Eun Jin, Ryu Hwayoung, Na Hye Mi…

Leave a Reply