K-Chanel

NCT DREAM thông báo phát hành album repackage “Hello Future”

Sau sự thành công của full album đầu tay "Hot Sauce", NCT DREAM sẽ tung ra album repackage "Hello Future". Album sẽ được phát hành vào ngày 28/6, với 10 bài hát cũ từ “Hot Sauce” và 3 bài hát mới được bổ sung là “Hello Future”, “Life is Still Going On” và “Bungee”.


Leave a Reply