K-Chanel

Mashiho và Bang Yedam rời Treasure

Ngày 8/11, theo thông báo từ YG Entertainment qua nền tảng Weverse, 2 thành viên Mashiho Bang Yedam sẽ rời nhóm vì lý do cá nhân. Theo đó, Treasure chính thức sẽ hoạt động với đội hình 10 thành viên.

Lý do là Mashiho gặp vấn đề về sức khỏe nên cần phải có thời gian hồi phục, trong khi Yedam quyết định đi theo con đường có thể phát triển thành một nhà sản xuất với màu sắc âm nhạc riêng. Sau thời gian dài thảo luận với cả 2, công ty đã đi tới quyết định cuối cùng về việc kết thúc hợp đồng giữa hai thành viên.

YG Entertainment cũng khẳng định công ty vẫn sẽ tiếp tục kết nối với Treasure Makers như hiện tại và cố gắng hết sức vì các hoạt động của Treasure trong tương lai.

Leave a Reply