WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c51172-4ff5fd.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Lucy (Weki Meki) trở thành người mẫu đại diện cho ‘Project M’ - SAOKPOP
K-Chanel

Lucy (Weki Meki) trở thành người mẫu đại diện cho ‘Project M’

Lucy của Weki Meki đã trở thành người mẫu cho thương hiệu thời trang ‘Project M‘, cùng với nhà thiết kế Kim Choong Jae.

Lucy và Kim Choong Jae sẽ làm người mẫu đại diện cho bộ sưu tập mùa xuân hè năm 2018 của ‘Project M‘. Trong khi đó, thành viên Kim Do Yeon và Cha Eun Woo (ASTRO) hiện đang là người mẫu của thương hiệu "anh em" - ‘Project Polham‘.

Leave a Reply