K-Chanel

Lee Hi xác nhận trở lại với full album “4 ONLY”

Ngày 23/8, Lee Hi đã tung video intro xác nhận trở lại với full album thứ 3 "4 ONLY". Ngày phát hành cụ thể và các thông tin chi tiết về album vẫn chưa được tiết lộ.

Leave a Reply