WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-301a9bd-123446.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Kim Chung Ha làm đại sứ quảng bá cho liên hoan phim quốc tế Seoul - SAOKPOP
K-Chanel

Kim Chung Ha làm đại sứ quảng bá cho liên hoan phim quốc tế Seoul

Liên hoan phim quốc tế Seoul là Liên hoan phim kiến trúc duy nhất ở châu Á, đồng thời cũng là một chương trình đặc sắc có tính chuyên môn, đối lập với bối cảnh của LHP Hàn Quốc thường thiên về phim kịch hàng năm. LHP quốc tế Seoul năm nay sẽ được tổ chức tại Art House Momo từ ngày 25 đến 29/10.

Ngày 9/10, Chung Ha đã cho biết nguyện vọng thông qua phía Liên hoan phim quốc tế Seoul : "Sự kiện năm nay mang ý nghĩa sâu sắc vì là năm thứ 10 Liên hoan phim được tổ chức. Chính bởi lý do đó, tôi sẽ cố hết sức mình cho nhiệm vụ đại sứ để có thể quảng bá Liên hoan phim quốc tế Seoul một cách rộng rãi hơn".

Được biết nữ ca sĩ sẽ tham dự lễ ủy nhiệm đại sứ quảng bá trong họp báo chính thức của Liên hoan phim quốc tế Seoul lần thứ 10 được tổ chức tại Key Hall, Seoul Cinema lúc 11h (giờ Hàn Quốc) ngày 10/10 và chính thức bước vào hoạt động năng nổ với tư cách đại sứ quảng bá.

Leave a Reply