K-Chanel

KBS xác nhận huỷ lễ trao giải cuối năm “KBS Entertainment Awards”

Đài truyền hình quốc gia KBS xác nhận sự kiện thường niên ‘KBS Entertainment Awards’ năm nay sẽ bị huỷ bỏ. Tháng trước, KBS cho biết các buổi lễ cuối năm vẫn sẽ lên sóng nhưng ngày 12 tháng 12, đại diện từ nhà đài thông báo KBS quyết định sẽ không tổ chức lễ trao giải này. Nguyên nhân có lẽ do ảnh hưởng từ cuộc đình công vẫn đang tiếp diễn từ ngày 4 tháng 9 của nhân viên KBS.

Tuy nhiên, hai sự kiện khác là ‘KBS Song Festival’ và ‘KBS Drama Awards’ năm nay vẫn được lên kế hoạch tổ chức lần lượt vào ngày 29 và 31 tháng 12.


Leave a Reply