K-Chanel

JYP đã đăng ký bản quyền thương hiệu “NMIXX”

Vừa qua, JYP đã đăng ký bản quyền thương hiệu "NMIXX", đây được cho là tên của nhóm nữ mới. Giống như JYPn, ý nghĩa của N là sự kết hợp giữa "next", "now", "new" và "n", vốn thường được dùng để đại diện cho một số hay một nhân tố nào đó chưa xác định.

Cho đến nay, tất cả những gì mà người hâm mộ biết đến về nhóm nữ này là cái tên tạm thời JYPn và 4 thành viên Sullyoon, Jinni, Jiwoo, Kyujin.

Leave a Reply