K-Chanel

Jackson (GOT7) thông báo phát hành “Faded”

Nửa đêm ngày 10 tháng 3, Jackson đã tiết lộ thời điểm phát hành cho “Faded” là ngày 19 tháng 3, cùng với phần bìa online của bài hát. Bên cạnh teaser, anh chàng còn thêm hashtag, “Chờ mình nhé” và “May mắn”.

Trước đó, nam thần tượng đã thông báo về ra mắt bài hát vào tháng 8 2018, nhưng anh chàng đã hoãn phát hành nó.

Leave a Reply