K-Chanel

“If You Do” của GOT7 cán mốc 100 triệu views

If You Do” được phát hành vào ngày 29 tháng 9 năm 2015, và tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2017 lúc 5:55 chiều, MV này đã vượt qua cột mốc 100 triệu view. Đây là MV thứ hai của GOT7 đạt được thành tích như vậy, sau khi “Just Right” đạt được thành tích này vào tháng 3.

Leave a Reply