K-Chanel

HYPE tại Nhật Bản thông báo ra mắt nhóm nam “&TEAM”

Ngày 3/9, HYPE Japan thông báo sẽ ra mắt nhóm nhạc nam toàn cầu đầu tiên tại Nhật Bản mang tên “&TEAM”. Đây là nhóm nhạc được thành lập thông qua dự án “&AUDITION - The Howling –” nhằm thành lập nhóm nhạc toàn cầu đầu tiên của HYPE Japan.

Nhóm gồm có 9 thành viên: K, Fuma, Nicholas, EJ, Yuma, Jo, Harua, Taki và Maki. “&TEAM” có nghĩa rằng đây là một “team” nhằm kết nối con người với con người, con người với thế giới, người hâm mộ với nhóm và hơn nữa là người hâm mộ với người hâm mộ thông qua “&”.

“&TEAM” đã tổ chức sự kiện truyền thông tại Nhật Bản ngày 3/9, và thông báo kế hoạch ra mắt chính thức vào ngày 7/12.

Leave a Reply