K-Chanel

Hơn 1 nửa người dân Hàn Quốc phản đối đặc cách nghĩa vụ quân sự cho BTS

Công ty chuyên khảo sát dư luận Jowon C&I đã tiến hành cuộc khảo sát với 1.001 người Hàn Quốc theo ủy thác của trang tin trực tuyến Straight News về vấn đề đặc cách nghĩa vụ quân sự cho các thành viên BTS.

Theo đó, 54,1% người dân tán thành quan điểm BTS phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40,1% tán thành việc cung cấp những đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho nhóm. Tại khu vực Daegu – Gyeongbuk và Gangwon – Jeju, ý kiến phản đối về nghĩa vụ quân sự đặc biệt lần lượt chiếm tỷ trọng cao là 69,3% và 69,6%.

Theo độ tuổi, 73,2% số người trong độ tuổi 20 trả lời rằng “BTS phải thực hiện nghĩa vụ”. Tiếp theo đó là độ tuổi 30 (60,4%), độ tuổi 40 (49,4%), độ tuổi 50 (48,3%) và độ tuổi trên 60 (47,5%). Tỷ lệ tán thành việc BTS nhập ngũ được thống kê là hơn 50% và người được khảo sát không phân biệt giới tính. Ngoài ra có 58,1% nam giới phản đối nghĩa vụ quân sự đặc biệt, trong khi nữ giới chiếm 50,3%.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Sup trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 31/8 cho biết sẽ tiến hành khảo sát ý kiến dư luận về việc đặc cách nghĩa vụ quân sự cho BTS. Tuy nhiên, phát biểu này của Bộ trưởng Lee đã vấp phải sự chỉ trích trong dư luận, nên Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ không quyết định về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS chỉ dựa vào kết quả khảo sát ý kiến.

Leave a Reply