K-Chanel

Channel Youtube chính thức của MBK Entertainment đã bị xóa

Hiện tại, channel chính thức của MBK Entertainment trên Youtube vì lý do nào đó đã bị xóa vì báo cáo vi phạm.

Như vậy là toàn bộ 79 MV của T-ARA với tổng cộng hơn 150 triệu views đã mất trắng. Bên cạnh đó, những sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ cùng công ty như: Shannon, DIA cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

misc_1511441917_20171123_mbk2.jpg

27 Comments

Leave a Reply