K-Chanel

Các thành viên ONF cùng lên đường nhập ngũ vào tháng 12

Ngày 3/11, công ty quản lý WM Entertainment thông báo các thành viên của ONF là Hyojin, E-Tion, J-us, Wyatt và MK sẽ đồng loạt nhập ngũ vào tháng 12. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid 19, địa điểm và thời gian nhập ngũ sẽ được không công khai và tiến hành mà không có sự kiện đặc biệt nào.

Trước đó, trưởng nhóm Hyojin và J-Us của ONF đã đăng tải thư tay lên trang fancafe chính thức vào tối ngày 2 và thông báo về việc nhập ngũ. Ngoại trừ thành viên người nước ngoài U, ONF sẽ bắt đầu phục vụ quân ngũ với MK từ ngày 21 tháng 12, J-us, Wyatt vào ngày 27, Hyojin và E-Tion vào ngày 28 tại trung tâm huấn luyện.

Trước khi các thành viên nhập ngũ, ONF sẽ tổ chức concert riêng mang tên "ONF 2021 LIVE CONTACT :: CODE #1. [REVERSE]" từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12.

Leave a Reply