K-Chanel

BLACKPINK được chọn làm đại sứ cho mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc

Vào ngày 18 tháng 9, YG Entertainment thông báo rằng BLACKPINK đã được chọn làm đại sứ SDGs (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) cho Liên Hợp Quốc.

Theo đó, nhóm sẽ hỗ trợ Liên Hợp Quốc nâng cao nhận thức về một loạt các thách thức toàn cầu như nghèo đói, bệnh tật, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hòa bình và công lý…v.v nhằm đạt được một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người vào năm 2030. 

BLACKPINK đã được chọn làm đại sứ SDG sau một quá trình chọn lọc kỹ lưỡng. Sau khi nhận được lá thư từ Thư ký Liên hợp Quốc António Guterres, BLACKPINK bày tỏ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia vào việc tạo ra một con đường hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Cùng với các BLINK, chúng tôi muốn quảng bá tầm quan trọng của SDG cho toàn thế giới và góp phần giải quyết các vấn đề mà con người đang phải đối mặt ngày nay."

Với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ này, BLACKPINK đang dẫn đầu trong các hoạt động đóng góp xã hội khác nhau như đại sứ COP26 (Hội nghị các bên về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc), tham gia vào các chiến dịch công ích khác nhau và quyên góp cho việc khắc phục thiệt hại do cháy rừng

Leave a Reply