WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c4fb0c-fbe5d6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân thành viên nhóm nhạc nam tháng 3 - SAOKPOP
K-Chanel

Bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân thành viên nhóm nhạc nam tháng 3

Viện Nghiên cứu Đánh giá Doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành lọc 135.484.954 dữ liệu thương hiệu của 521 nghệ sĩ thuộc các nhóm nhạc nam và phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, chỉ số truyền thông, chỉ số tương tác và chỉ số cộng đồng của thương hiệu cá nhân nhóm nhạc nam từ 14/2/2019 đến 15/3/2019. So với 144.747.177 dữ liệu vào tháng 2/2019 vừa qua, số lượng dữ liệu của tháng 3/2019 đã giảm 6,40%.

Theo đó, JiminV của BTS đều duy trì vị trí ở đầu danh sách, xếp thứ 1 và số 2 tương ứng trong tháng thứ ba liên tiếp. Jimin đạt tổng chỉ số thương hiệu là 10,419,414 trong tháng 3, trong khi chỉ số thương hiệu của V lên tới 8,805,977.

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Jimin bao gồm , “Promise,” “support,” và “solo,” trong khi các thuật ngữ xếp hạng nhất của anh ấy là “cute,” “smile,” và “do well.” Phân tích phản ứng tích cực – tiêu cực cũng cho thấy 91,68 % phản ứng tích cực.

Hotshot Ha Sung Woon đã tăng lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tháng này, ghi dấu với chỉ số thương hiệu 7.968.396 cho tháng 3.


Leave a Reply