WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c54742-fb7a0f.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Ban nhạc Xdinary Heroes thông báo comeback với mini album "Overload" - SAOKPOP
K-Chanel

Ban nhạc Xdinary Heroes thông báo comeback với mini album “Overload”

Ban nhạc nam Xdinary Heroes (XH) trực thuộc STUDIO J - một label của công ty JYP Entertainment, thông báo sẽ phát hành album mini thứ hai “Overload” vào ngày 4/11 tới. Đây là ban nhạc tiếp theo của JYP sau “DAY6”. Xdinary Heroes cũng công bố tên gọi chính thức của fandom là “Villains”, với ý nghĩa rằng nếu không có “kẻ xấu” thì sẽ không tồn tại “anh hùng”.

Tháng 7 vừa qua, ban nhạc đã phát hành album mini đầu tiên “Hello, world!”, đặt bước đi đầu tiên trên một không gian xa lạ “♭form” (nền tảng), nơi các thành viên quy tụ thành một.

Leave a Reply