K-Chanel

Baek A Yeon chính thức rời JYP Entertainment

Ngày 16/9, JYP Entertainment đã thông báo trên trang chủ thông tin : "Hợp đồng độc quyền của các nghệ sĩ trực thuộc gồm Baek A Yeon, Baek Yerin (15&) đã lần lượt hết hạn vào ngày 30/8 và 14/9".

Công ty cho biết thêm: "Giờ đây, tuy mỗi người phải bước đi trên một con đường riêng, nhưng JYP sẽ hết lòng ủng hộ cho những bước đi trong tương lai của họ - những nghệ sĩ đã mang đến sự đồng cảm bằng âm nhạc cùng âm sắc đẹp đẽ của mình".

Cùng ngày, Baek A Yeon đã thông báo về việc rời khỏi JYP Entertainment thông qua SNS cá nhân.

Leave a Reply