5a7ba388ae.jpeg

Jessica & Krystal bắt tay nhau quay MV mới

​ Một bài viết gần đây trên một diễn đàn trực tuyến đã phát hiện ra bằng chứng cáo buộc rằng Jessica và Krystal đã lên kế hoạch để thực hiện một dự án cùng nhau. Hai người được cho là đã hoàn thành việc q...