Kang Ha Neul và Park Seo Yoon xác nhận tham gia movie mới

Kang Ha Neul và Park Seo Yoon xác nhận tham gia movie mới

Diễn viên Kang Ha Neul và Park Seo Joon đã được xác nhận sẽ tham gia một bộ phim mới! Bộ phim sắp tới mà hai nam diễn viên tham gia có tựa đề “Youth Police” (tiêu đề dự kiến), là một bộ phim hành động, đ...