Rating thứ 6 ngày 19.5: Man To Man giảm mạnh

Bình luận • Rating thứ 6 ngày 19.5: Man To Man giảm mạnh

  Theo thống kê Nielsen Korea, Man To Man giảm 1.04% xuống 2.988%, khu vực đô thị đạt 3.277%

  Chicago Typewriter tăng 0.175% lên 2.45%, khu vực đô thị đạt 2.672%
  Tập đặc biệt show Youn’s Kitchen đạt 9.082%, khu vực đô thị lên tới 10.811%


  Nielsen Rating:

  8:30 PM
  1.[tvN] Chicago Typewriter: 2.275→2.450
  9:50 PM
  1.[tvN] Youn’s Kitchen: 9.082 (Special)  END*
  11:00 PM
  1.[JTBC] Man To Man: 4.028→2.988

   

   

   

  tổng hợp
  Theo Kites