Rating thứ 4 ngày 11/1: Legend of The Blue Sea tăng nhẹ

Bình luận • Rating thứ 4 ngày 11/1: Legend of The Blue Sea tăng nhẹ

  Theo thống kê Nielsen Korea tập 16 Legend of The Blue Sea tăng nhẹ 0.6% lên 18.9%, khu vực đô thị đạt 20.7%
  Còn theo TnMS giảm 0.8% xuống 15.1%, khu vực đô thị đạt 19.0%

  Oh My Geumbi kết thúc giảm mạnh 1.6% xuống còn 5.6%
  Weightlifting Fairy Kim Bok Joo cũng kết thúc với rating giảm nhẹ 0.2% xuống 5.2%

  Tối hôm nay tập đầu tiên bộ phim ngắn tập Naked Fireman và tập đặc biệt của Missing 9 sẽ lên sóng thay thế Oh My Geumbi và Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

  Nielsen Rating:
  1.[SBS] Legend of The Blue Sea: 18.3→18.9
  2.[KBS2] Oh My Geumbi: 7.2→5.6 * END
  3.[MBC] Weightlifting Fairy Kim Bok Joo: 5.4→5.2 *END

   

   

   

  cre: tổng hợp
  Theo Kites