_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"saokpop.com","urls":{"Home":"http://saokpop.com","Category":"http://saokpop.com/k-chanel/yg-entertainment/2ne1","Archive":"http://saokpop.com/2017/02","Post":"http://saokpop.com/k-movie/trung-bai-nho-mod-xoa-ho-em.html","Page":"http://saokpop.com/quiz","Attachment":"http://saokpop.com/k-movie/trung-bai-nho-mod-xoa-ho-em.html/attachment/trung-bai-nho-mod-xoa-ho-em-2","Nav_menu_item":"http://saokpop.com/khong-phan-loai/home.html"}}_ap_ufee

MV mới

Tổng hợp MV mới nhất

lovelyz1
3.0

WOW – Lovelyz

Sau khi tung ra một loạt hình ảnh teaser khác nhau, các thành viên siêu “cute” Lovelyz đã chính thức trở lại với  “WoW!”...